Svatmabodhananda Saraswati Swamini Brahmaleen

Salutation
Swamini
Purvasharama name
Lakshmi Muthuswami

Place of residence

Bengaluru
Karnataka
India


Email ID
svatmabodha@yahoo.com
Facebook
https://www.facebook.com/Svatmabodhananda

Sannyasa Deeksha Guru
Pujya Swami Dayananda Saraswati

Swamini ji lived in Bengaluru and teached there. Swamiji ji attained Mahasamadhi on 6th Nov 2019 at Bengaluru.